Strona główna Wiadomości

Nowy urząd miasta przy ulicy Węgierskiej? Prezydent proponuje dyskusję oraz kupno terenu za 20 mln zł

Fot. Mapy Google

Prezydent Nowego Sącza ma pomysł, aby Miasto kupiło 5,5 ha gruntów z myślą o przyszłej budowie nowego urzędu. – Bardzo ważne jest co najmniej wywołanie dyskusji na ten temat – mówi prezydent Ludomir Handzel i proponuje Radzie Miasta zgodę na sfinansowanie, za 20,6 mln zł, zakupu działek położonych przy ul. Węgierskiej.

Z ostatniej chwili: w czwartek żaden z radnych nie był za zaciągnięciem przez Miasto kredytu na zakup działek.

Władze Nowego Sącza stoją na stanowisku, że Urząd Miasta powinien mieć jedną siedzibę. – Obecnie urząd funkcjonuje w 22 lokalizacjach. Płacimy za wynajem około 150 tysięcy złotych miesięcznie, to są miliony w skali lat – tłumaczy Artur Bochenek, zastępca prezydenta Nowego Sącza. Według niego tereny przy ulicy Węgierskiej to doskonała lokalizacja dla przyszłego magistratu, szczególnie w kontekście planów poprowadzenia w tym rejonie obwodnicy oraz budowy kolejnego, „południowego” mostu na Dunajcu. Dodatkowym atutem jest stosunkowa bliskość do centrum miasta oraz przebiegająca tędy linia kolejowa (jest koncepcja sprzed kilku lat aby powstał w tym rejonie przystanek).

Według prezydenta Ludomira Handzla ważne jest „co najmniej wywołanie dyskusji” na temat kupna terenu i budowy nowego ratusza. – Do tej pory Nowy Sącz wyprzedawał swój majątek. Chciałbym chociaż intencyjnie pokazać, że można myśleć inaczej. Warto o tym rozmawiać, żebyśmy świadomie podjęli decyzję, czy rezygnujemy z tej lokalizacji. To jedyny taki, ponad pięciohektarowy, areał w mieście i warto, żeby radni o tym wiedzieli, warto, żeby mieszkańcy też wiedzieli, że jest taki temat – mówi prezydent Handzel.

Prezydent chce skorzystać z prawa pierwokupu, jakie przysługuje samorządowi w niektórych przypadkach transakcji gruntami w granicach gminy. Urząd Miasta otrzymał, zgodnie z przepisami, zawiadomienie o transakcji sprzedaży terenu i w ciągu miesiąca musi zdecydować, czy z prawa pierwokupu skorzysta. Termin upływa 20 stycznia, dlatego prezydent przygotował na sesję Rady Miasta wyznaczoną na 17 stycznia projekt zwiększenia wydatków majątkowych budżetu o kwotę potrzebną na zakup działek, czyli łącznie 20 623 183 zł.

działki przy ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu
Tereny o których mowa w tekście położone są między marketem Rafa a jedną z hal firmy Fakro. Fot. JO / Twój Sącz

Tereny, które chciałyby władze miasta przeznaczyć pod ewentualną budowę nowej siedziby to miejsce po dawnych Sądeckich Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego (SZPOW), przejętych potem przez spółkę „Baritpol” a następnie „Expol”.  Kwota ponad 20 mln zł to wartość umowy, jaką zawarł właściciel terenu z zainteresowanym nabywcą i w stosunku do której przysługuje Miastu prawo pierwokupu. Jeśli miasto z niego nie skorzysta, transakcja zostanie sfinalizowana.

Jak udało nam się ustalić, sprzedającym jest „Lamintex” – spółka wyrosła z „Expolu” zajmująca się m.in. produkcją i dystrybucją blatów i parapetów. Nabywcą terenu (w przypadku rezygnacji Miasta z pierwokupu) będzie Spółka Castim, która zajmuje się inwestycjami Castoramy – sieci marketów z materiałami budowlanymi i dla domu. Castim już w zeszłym roku zdobył większość potrzebnych zezwoleń do rozpoczęcia inwestycji. Jak wynika z naszych nieoficjalnych informacji, Castorama zakłada otwarcie sklepu już jesienią br.

Aktualizacja

W czwartek Rada Miasta po miejscami burzliwej dyskusji odrzuciła propozycję prezydenta Handzla i niemal jednogłośnie sprzeciwiła się zaciągnięciu kredytu na zakup działek przy ul. Węgierskiej. 17 radnych było przeciw wyrażeniu zgody na związaną z powyższym zmianę w budżecie miasta, 3 radnych wstrzymało się, 1 mimo obecności nie głosował a 2 radnych było nieobecnych.

(JO)

Reklama