Strona główna Kultura i imprezy

23 listopada koncert jubileuszowy z okazji 50-lecia działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca „Dolina Dunajca”

Reklama

Rok 2019 to wyjątkowa data dla Zespołu Pieśni i Tańca DOLINA DUNAJCA – w tym właśnie roku mija 50 rocznica jego powstania. Obecnie Zespół działa w ramach Regionalnego Towarzystwa Pieśni i Tańca Dolina Dunajca w Nowym Sączu.

„DOLINA DUNAJCA” jest wizytówką Nowego Sącza i Małopolski przypominającą o tradycji i jej roli w budowaniu oraz podtrzymywaniu lokalnej tożsamości. W swojej 50 – letniej historii Zespół występował setki razy na scenach polskich i zagranicznych podbijając serca widzów skocznymi polkami, obranym, krzesanym, popisowym zbójnickim czy zadziornym sądeckim krakowiakiem.
Programy artystyczne Zespołu oparte są na folklorze, muzyce i tańcach z okolic Łącka i Kamienicy oraz Lachów Sądeckich. Regiony te są kulturową ojcowizną większości członków Zespołu. W budowaniu swoich programów artystycznych, Zespół czerpał wiedzę od autentycznych górali i Lachów. Od niedawna Zespół ma w swoim repertuarze również wiązankę tańców z regionu krakowskiego.
Zadaniem Zespołu jest ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ocalenie od zapomnienia bogatych tradycji i kultury przodków poprzez propagowanie polskiego tradycyjnego tańca ludowego, obrzędów i zwyczajów ludowych w kraju i zagranicą podczas festiwali folklorystycznych oraz imprez towarzyszących ważnym wydarzeniom.
Zadanie to Zespół z zapałem spełnia od 50 lat, będąc wielokrotnie „ambasadorem kultury polskiej” poza granicami kraju m. in. na Węgrzech, w Bułgarii, Czechach, Słowacji, Niemczech, Grecji, Turcji, Szwecji, Finlandii, Austrii, w Rosji, wielokrotnie we Włoszech, Francji, Hiszpanii, krajach byłej Jugosławii, na Ukrainie a także w Libii, na Wyspach Kanaryjskich, Cyprze, Izraelu, Portugalii.
W swojej 50-letniej historii Zespół parokrotnie gościł na prywatnych audiencjach u Ojca Świętego Jana Pawła II oraz na Placu św. Piotra w Watykanie. O poziomie artystycznym Zespołu świadczą wysokie oceny jurorów i ekspertów z zakresu kultury ludowej oraz aplauz publiczności podczas licznych koncertów, konkursów i festiwali folklorystycznych w kraju i zagranicą. Długo by wyliczać nagrody i wyróżnienia zdobyte w ciągu 50-lecia. Wystarczy wspomnieć, że są wśród nich Złota, Srebrna i Brązowa Ciupaga Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem.
Od wielu lat Zespół jest członkiem Polskiej Sekcji C.I.O.F.F. Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych Festiwali i Sztuki Ludowej, a uzyskany przez Zespół 5-letni certyfikat Rady Ekspertów CIOFF, uprawnia go do reprezentowania Polskiej Sekcji CIOFF na festiwalach na całym świecie.
Zespół Pieśni i Tańca DOLINA DUNAJCA to wielopokoleniowa grupa osób, których łączy ze sobą wspólna pasja – zamiłowanie do folkloru.
Kierownikiem Zespołu jest Kazimiera Legutko, choreografia – Jarosław Sarecki, kierownik kapeli -Kazimierz Talar.
23 listopada 2019 roku w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu przy Al. Wolności 23 odbędzie się uroczysty koncert jubileuszowy, na który zaproszeni zostali między innymi przedstawiciele Władz Miasta, Urzędu Marszałkowskiego, delegacje zespołów oraz przyjaciele, sympatycy i rodziny członków Zespołu.

50-lecie działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca „Dolina Dunajca"

(materiał partnerski)

Reklama