Strona główna Wiadomości

Zaniedbane Miasteczko Rowerowe zmieni się w Małopolski Park Rekreacji Przestrzennej

Reklama
Fragment miasteczka rowerowego przy ul. Nadbrzeżnej. Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu ogłosił przetarg na projektowanie i wykonanie Małopolskiego Parku Rekreacji Przestrzennej. Dofinansowany ze środków UE obiekt powstanie w przyszłym roku na terenie miasteczka rowerowego przy ul. Nadbrzeżnej.

„Przedsięwzięcie ma na celu zagospodarowanie fragmentu terenów pomiędzy ul. Nadbrzeżną a rzeką Kamienicą poprzez rozszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej i dostarczenie potencjalnemu użytkownikowi wielowymiarowego obiektu rekreacyjnego oraz powiększenie walorów turystyczno-rekreacyjnych miasta w skali szeroko rozumianego regionu” – czytamy m.in. w programie funkcjonalno-użytkowym Małopolskiego Parku Rekreacji Przestrzennej.

park rekreacji przestrzennej
Fot. Program funkcjonalno-użytkowy Małopolskiego Parku Rekreacji Przestrzennej w Nowym Sączu

Założenia przewidują powstanie kilku stref aktywnego wypoczynku dla użytkowników w różnym wieku. W strefie zabaw dla dzieci przewiduje się m.in. bogato wyposażony plac zabaw z huśtawkami, piaskownicą i trampolinami ziemnymi. Strefach ograniczonego dostępu oraz wspinaczki rodzinnej przewiduje się urządzenia linowe oraz elementy do wspinaczki bez asekuracji, z bezpieczną nawierzchnią wokół.

W strefie rowerowej powinny zostać zaprojektowane ścieżki dla osób uczących się jazdy na rowerze. Natomiast w strefie relaksu przewiduje się zadaszone ławki z paleniskiem i mini scenę do imprez plenerowych.

Przy ul. Nadbrzeżnej ma znaleźć się skatepark, według założeń o powierzchni między 200 a 350 m kw. i konstrukcji betonowej. Natomiast dla dorosłych przewiduje się siłownię plenerową.

MOSiR zakłada, że projekt i budowa powinny zakończyć się przed końcem maja 2018 roku.

Małopolski Park Rekreacji Przestrzennej – projekt Urzędu Miasta Nowego Sącza otrzymał 1,08 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zarząd Województwa Małopolskiego wsparł pomysł nowosądeckiego urzędu razem z 37 innymi projektami związanymi z rozbudową infrastruktury turystycznej w regionie. Całkowita wartość projektu to 1 961 330 zł.

(JO)

Reklama