Strona główna Wiadomości

NIK: Nowy Sącz w czołówce miast z zatrutym powietrzem

Reklama
nik1
Fragment raportu “Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami” Najwyższej Izby Kontroli

W Nowym Sączu wielokrotnie przekroczone są dopuszczalne normy stężenia toksycznych i rakotwórczych substancji w powietrzu – wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli.

Według danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) ponad 3,5 mln osób na świecie umiera rocznie z powodu zanieczyszczenia powietrza. Szacuje się, że w Polsce z tego powodu traci życie ok. 45 tys. osób rocznie. Niestety dane te, choć są szokujące, nie powinny dziwić, skoro Polska od lat ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej – przypomina Najwyższa Izba Kontroli.

W raporcie “Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami” NIK potwierdza, że największym problemem dla jakości powietrza w Polsce jest zbyt duże stężenie pyłu zawieszonego (PM10 i PM2,5) oraz benzo(a)pirenu (B(a)P). Wysokie stężenie pyłu zawieszonego powoduje i pogłębia choroby płuc i układu krążenia. Z kolei benzo(a)piren jest związkiem silnie rakotwórczym. W 2013 r. najwyższe stężenie B(a)P odnotowano w Nowym Sączu – limity przekroczone jedenastokrotnie. Z kolei w czterech miastach (Kraków, Nowy Sącz, Katowice i Dąbrowa Górnicza) przekroczone zostało średnioroczne stężenie PM10.

W Polsce w kontrolowanym okresie (2008 – I półrocze 2014) nawet nie zbliżyliśmy się do unijnych norm jakości powietrza. Jak zauważa NIK, niedotrzymanie standardów jakości powietrza określonych w unijnej dyrektywie CAFE może mieć dla naszego kraju dotkliwe skutki finansowe. Grozi nam postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości, który może nałożyć na Polskę 4 mld zł kary za niedopełnienie unijnej dyrektywy – przestrzega Najwyższa Izba Kontroli.

NIK prowadziła kontrolę na terenie 5 województw, w 25 jedostkach (m.in. urzędy marszałkowskie, inspektoraty ochrony środowiska, gminy, w tym Urząd Miasta Nowego Sącza).

Omówienie raportu na stronie NIK oraz jego pełna treść (120 stron).

(edred)

nik2
Fot. NIK