Strona główna Wiadomości

Jest wykonawca remontów ulic Wyspiańskiego, Sucharskiego i Jagiellońskiej/Grodzkiej/Kunegundy

Skrzyżowanie ul. Grodzkiej z Kunegundy i Jagiellońską. Do połowy przyszłego roku powstanie w tym miejscu rondo. Fot. TK / Twój Sącz

Oferty nowosądeckiej firmy ZBD zostały uznane jako najkorzystniejsze w trzech przetargach dotyczących remontów ulicy Wyspiańskiego, Sucharskiego oraz odcinków ulic Jagiellońskiej, Grodzkiej i Kunegundy wraz z budową ronda.

Najszybciej powinien zostać zrobiony remont ulicy Wyspiańskiego, na który Miasto otrzymało 1,1 mln zł dofinansowania z rządowych środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zostanie położony nowy asfalt oraz wyremontowane chodniki i zatoki autobusowe. ZBD zadeklarował wykonanie tych prac za 1,65 mln zł w terminie do 16 grudnia br.

700-metrowy odcinek ul. Sucharskiego powinien zostać wyremontowany do końca 30 czerwca 2020 roku za 4,52 mln zł. W ramach zaplanowanych robót wzmocniona zostanie podbudowa drogi, wymieniona zostanie nawierzchnia drogi. Zmodernizowane zostaną również chodniki dla pieszych na całym odcinku, a oznakowanie przejść dla pieszych będzie bardziej czytelne.

Przebudowa skrzyżowania ul. Jagiellońskiej, Kunegundy i Grodzkiej – w jego miejsce powstanie rondo – kosztować będzie 3,8 mln zł. Nowe chodniki i nawierzchnię zyskają odcinki ul. Grodzkiej (do skrzyżowania z Al. Wolności/Batorego) i Kunegundy (do skrzyżowania z ul. Zygmuntowską). Zaplanowano również wymianę kanalizacji i oświetlenia. Termin realizacji zamówienia wyznaczono na połowę przyszłego roku.

rondo Grodzka Kunegundy
Fragment dokumentacji przetargowej – organizacja ruchu na projektowanym rondzie.

Na remonty ul. Sucharskiego i Grodzkiej wraz z budową ronda Miasto otrzymało 6 mln zł dofinansowania z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych.

(JO)