Strona główna Wiadomości

GDDKiA w sprawie samorządowego wariantu Sądeczanki: bardzo ładnie ale o wyborze przebiegu DK75 zadecydują pieniądze

Reklama
Fot. TK / Twój Sącz

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiedziała na przyjęte na początku kwietnia br. „Wspólne stanowisko samorządów (…) dotyczące przebiegu korytarza DK 75”. GDDKiA “wyraża słowa uznania” ale zastrzega, że “dla umożliwienia realizacji inwestycji, poza kompromisem społecznym, walorami środowiskowymi ważące będą wyniki finansowe”.

Samorządy, przez których tereny przebiega droga krajowa nr 75 (powszechnie nazywana „Sądeczanką”) i gdzie planuje się budowę jej nowego przebiegu, przyjęły kilka tygodni temu wspólne stanowisko. Wskazują w nim, jako wariant wspierany, połączenie propozycji „A” oraz „B” z opracowywanego studium korytarzowego. To wariant z drogą z Nowego Sącza wzdłuż lewego brzegu Dunajca, z koniecznością budowy nowego mostu mniej więcej na wysokości kamieniołomu w Marcinkowicach i biegnącą przez zaplanowany już nowy most w Kurowie. Ten wariant przewiduje również m.in. budowę tunelu pod górą Just.

Samorządowcy wybrali wariant najkrótszy z proponowanych w dokumentach GDDKiA, ale jednocześnie najdroższy (ok. 3,5 mld zł). O stanowisku czytaj więcej tutaj: Prezydent Nowego Sącza, burmistrzowie i wójtowie wskazują „samorządowy” wariant przebiegu DK 75

W odpowiedzi na stanowisko samorządowców zastępca dyrektora Oddziału GDDKiA w Krakowie Robert Jakubiak “wyraża słowa uznania dla podjętej inicjatywy znalezienia kompromisu”. Informuje, że stanowisko będzie traktowane jako “głos” za konkretnym przebiegiem przyszłej drogi. Niemniej podkreśla, że decyzja co do wyboru wariantów przekazanych do dalszych uzgodnień “nastąpi po analizach wszystkich opinii” które pojawią się po planowanej kolejnej turze konsultacji z mieszkańcami.

GDDKiA zwraca również uwagę, że poza opiniami ważne będą “czynniki techniczne, ekonomiczne i przede wszystkim środowiskowe”. Dodaje też, że “dla umożliwienia realizacji inwestycji, poza kompromisem społecznym, walorami środowiskowymi ważące będą wyniki finansowe”.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przypomina, że ostateczny wariant przebiegu planowanej do realizacji drogi zostanie wyłoniony w procedurze wydawania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, co nastąpi nie wcześniej niż w 2020 roku.

GDDKiA o stanowisku samorządów w sprawie przebiegu Sądeczanki

Przypomnijmy, że obecnie trwa opracowywanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ), które ma się zakończyć wyborem trzech wariantów przebiegu „Sądeczanki” i uzyskaniem decyzji środowiskowych. Potem będzie konieczny wybór ostatecznego wariantu przebiegu i uzyskanie dla niego decyzji ZRID. W kolejnym etapie nastąpi wyłonienie wykonawcy inwestycji, który przygotuje ostateczny projekt, a potem zbuduje drogę. Według deklaracji ministra infrastruktury z początku lutego br. realizacja tych planów nastąpi w latach 2023 – 2027.

Nowa droga pomiędzy Brzeskiem a Nowym Sączem w zależności od wybranego wariantu ma mieć niespełna 50 km długości (przebieg proponowany przez samorządy ma około 42 km). Według założeń będzie dwujezdniową drogą ruchu przyśpieszonego (klasa GP, prędkość projektowa 80 km/h). W Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 ( z perspektywą do 2025 r.) na budowę drogi krajowej nr 75 Brzesko – Nowy Sącz zarezerwowano 1 mld 475 mln 250 tys. zł. Według szacunków z grudnia ub. roku, łączne koszty poszczególnych korytarzy mogą się wahać między 2,1 mld zł a nawet ponad 3,5 mld zł (w wariancie z budową tunelu pod górą Just). Tutaj znajdziesz prezentację projektu w formacie PDF

Na razie na początku lutego br. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził aneks do programu inwestycji dla budowy drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz, który zakłada, że także fragment tej trasy – stanowiący jednocześnie obwodnicę Brzeska – powstanie jako droga dwujezdniowa ruchu przyspieszonego. Dwujezdniowa obwodnica Brzeska to drugi etap realizacji łącznika DK75 z autostradą A4. Pierwszy odcinek łącznika pomiędzy A4 a DK94 został oddany do ruchu w 2016 r. Realizacja obwodnicy Brzeska jest planowana w systemie projektuj i buduj, w latach 2020 – 2023 i jest aktualnie traktowana jako „odcinek I” realizacji drogi Brzesko – Nowy Sącz.

(JO)

Reklama